Overasseltse en Hatertse Vennen

De Overasseltse en Hatertse Vennen liggen even ten zuidoosten van Nijmegen.

Het gebied bestaat uit vennen en rivierduinen en is geologisch gezien zeer jong (110.000 tot 10.000 jaar geleden). De hoge droge stuifzandruggen waren uitermate geschikt voor bewoning. Er zijn hier veel vondsten gedaan uit verschillende periodes van rond 8000 voor Chr. tot 1500 na Chr.

Tot 1900 kende het vennengebied zijn eigen specifieke waterhuishouding, onafhankelijk van het regionale grondwater. Omstreeks 1900 veranderde dit. Zowel gemeenten als particulieren groeven sloten en greppels om het water af te voeren.
Staatsbosbeheer heeft in 1964 het gebied als natuurreservaat aangekocht en is toen begonnen met herstelbeheer. De ontwatering is nu gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de aanleg van stuwtjes. Een andere oorzaak van verdroging zijn de vele bomen die hier groeiden. Zij verdampen enorm veel water. In 2013 en 2014 is daarom ongeveer 11% van het aanwezige bos gekapt. Sloten en dammen zijn gedempt of afgedamd.

Aan de rand van het gebied bevindt zich de vijftiende-eeuwse ruïne van de Sint Walrickkapel, de kapel werd in de 15e eeuw gebouwd en was in gebruik door monniken van de abdij van Saint-Valery-sur-Somme die in het gebied een priorij hadden. Het was een laat-gotische rechthoekige kapel. Hiervan bleef vanaf de 17e eeuw een deel van de oostelijke wand met rondbogige vensters en een deel van de lange muren over als ruïne.

Naast de ruïne staat een zomereik die vereerd wordt als de Koortsboom van Overasselt, er is een legende over de hoofdman van de Hoemannen, hij vroeg Sint-Willibrord zijn zieke dochter te genezen en hing lapjes in een boom. De dochter genas en beide bekeerden zich uit dankbaarheid tot het christendom. De andere hoofdmannen brachten de hoofdman en zijn dochter om door hun hut in brand te steken, er werd een kruis geplaatst op deze plek.

Tijdens de wandeling die dag kwam ik de schaapsherder tegen, deze vertelde mij dat zijn 360 schapen werden geschoren. Ook daar heb ik foto’s en video van bij gevoegd.