Omgeving Broek in Waterland

Vandaag een wandeling door Waterland. Dit is een streek in Noord-Holland Het is een laaggelegen veenweidegebied doorsneden door vele sloten en vaarten. De ondergrond bestond oorspronkelijk uit veen bovenop door de zee gedeponeerde afzettingen. Door overstromingen vanuit de Zuiderzee kwam daar later weer een laagje klei overheen.

De huidige streek Waterland omvat het gebied van de huidige gemeenten Landsmeer, Purmerend (behalve de Purmer) en Waterland. De grootste woonkernen zijn Edam-Volendam, Monnickendam en Purmerend.

Omdat het een wandeling was zonder vooraf een route te hebben bepaald. Heb ik er verder weinig over te vertellen. Ik weet zelf niet meer hoe we precies gelopen zijn. Maar de foto’s zeggen meer dan genoeg. Het was er erg mooi.

 

You may also like...