Gorinchem, Woudrichem en Loevestein

Met deze Trage Tocht maak je een bijzondere wandeling in de Vestingdriehoek, Gorinchem, Woudrichem en Loevestein deze vestingen werden in de Tachtigjarige Oorlog uitgebouwd tot vestingen. Hier vinde je dan ook veel monumenten met een militaire achtergrond. Vanuit deze vestingen werden belangrijke inundatiesluizen en kwetsbare rivieroevers beschermd.