Delft de Prinsenstad

Delft … stad van de Oranjes, blauw, grachten en musea. Vele monumenten in deze stad verwijzen naar haar rijke historie en de belangrijke rol die de stad in onze vaderlandse geschiedenis heeft gespeeld (en nog steeds speelt…).
Binnen de geschiedenis van Nederland is Delft vooral bekend doordat Willem van Oranje er vanaf 1572 heeft geresideerd en er in 1584 werd vermoord. De Oranjes worden sindsdien traditioneel in Delft bijgezet. De bijnaam van Delft is de Prinsenstad. De patroonheilige van de stad is Hippolytus van Rome.

Het Armamentarium, de voormalige wapenopslagplaats van Holland en West-Friesland. Met een prachtig gevelreliëf uit 1692.
De Oostpoort, de enig overgebleven stadspoort van de stad Delft. De poort werd rond 1400 gebouwd. De torens werden in de 16e eeuw verhoogd. De Oostpoort bestaat uit een landpoort en een waterpoort die met elkaar zijn verbonden door resten van een stadsmuur
Het Klaeuwshofje. Hofjes waren bedoeld voor de huisvesting van hulpbehoevende bejaarde echtparen, weduwen enz. Zij kregen hier gratis onderdak, dikwijls financiële ondersteuning, turf en voedsel. Daar tegenover stond dat men zich wel aan bepaalde huisregels diende te houden. De bewoonsters van het Klaeuwshofje werden in de zeventiende eeuw gecontroleerd op hun rooms-katholieke ‘gesindtheyt, stillicheyt ende vreemdsaeme conversatije’ en zij kenden de verplichting om na hun dood ‘haar beste bedde off haar beste cleet off twaalf gulden aan gelt tot onderhoud van het selve hoofge’ na te laten. Naast het helpen van de armen hoopten de rijke stichters van de hofjes uiteraard hun plekje in de hemel veilig te stellen. Dirck Uytenhage van Ruyven, een van de stichters van het Klaeuwshofje, overleed in 1627. Of hij zijn plaatsje in de hemel gekregen heeft weet niemand.
Voormalig. “Artillery ofte Geschut Magazyn van Hollandt”. Voordien was het hier het Clarissenklooster. Complex van pakhuizen (1671), waarvan de lange vleugel aan het plein bestaat uit twee evenwijdig lopende loodsen, gedekt door zadeldaken tussen puntgevels. Tweelichtskozijnen onder ontlastingsbogen. Drie inrijpoorten met blokken in de omlijsting, boven de middelste het wapen van Holland met kanonslopen. Aan de achterzijde een poortje met het jaartal 1671
Het Hofje van Pauw werd in 1707 gebouwd op verzoek van het testament van Elizabeth Pauw. Zij was de dochter van de Delftse burgemeester Jacob Pauw, die een jaar eerder overleed. Het hofje was bedoeld voor arme of behoeftige personen of families. Het hofje bestaat uit acht huisjes, vier op een rij aan de oostzijde en vier op een rij aan de westzijde met een plein ertussen.
De Nieuwe Kerk. De in 1381 gebouwde kerk is met zijn 108,75 meter, na de Domtoren in Utrecht, de hoogste kerktoren van Nederland. De kerk is verder bekend vanwege het praalgraf van Willem van Oranje. Onder het praalgraf, ontworpen door de befaamde architect en beeldhouwer Hendrick de Keyser, bevindt zich de grafkelder van het Koninklijk Huis
Het stadhuis ligt tegenover de nieuwe kerk aan de Markt. Het originele stadhuis stamt uit 1200 en is na een brand herbouwd in 1640. Naast een prachtige trouwzaal en diverse andere ruimtes in oude stijl bevat het gebouw een gevangenis (Het Steen).
Molen de Roos is de laatst overgebleven molen van de vijftien windmolens die er ooit op de stadswallen van Delft hebben gestaan. De molen doet dienst als korenmolen en draait geregeld. Wanneer de stellingmolen in zijn huidige vorm werd gebouwd is niet bekend, maar dit moet voor 1727 hebben plaatsgevonden. In verband met de aanleg van de spoortunnel werd de molen in 2012 een meter omhooggetild om daaronder de tunnelbouw mogelijk te maken. Daarna werd de molen weer neergelaten en staat hij nu op het dak van de tunnel. In de molen wordt sinds januari 2015 weer gemalen. De molen is te bezoeken als de blauwe wimpel uit is, vaste draaidagen zijn donderdag en zaterdag.
Het Agnetapark is een geheel van kleine groepjes arbeiderswoningen, elk voorzien van een eigen tuin. Het parkgebied werd in 1881 voor 16.000 gulden gekocht door Jacob Cornelis van Marken (1845-1906), directeur van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. Het Agnetapark is genoemd naar Agneta Wilhelmina Johanna Matthes, echtgenote van Van Marken. De waterpartijen en het slingerend stratenpatroon werden door Louis Paul Zocher ontworpen. Het fabriekscomplex en bijbehorende Agnetapark werden in 1884 geopend door koningin Emma en prinses Wilhelmina. Het Agnetapark is opgenomen in een ten behoeve van UNESCO opgestelde lijst van de 100 belangrijkste monumenten in Nederland.
De Buitenwatersloot is mogelijk een van de aantrekkelijkste “straten” van Delft. Dank zij het water was de Buitenwatersloot eeuwen lang een belangrijke in- en uitvoerweg voor allerlei handel die vooral per schip werd vervoerd. Er ontstonden langs het water allerlei bedrijven, die belangrijk waren voor opslag en ten behoeve van de passanten diensten verleenden of producten leverden. De Buitenwatersloot heeft niet alleen een lange en gevarieerde geschiedenis, maar ook een grote verscheidenheid aan woningen, bedrijfspanden en bewoners, vaak met een interessante geschiedenis.

 

Alle foto’s van de stadswandeling door Delft: