1. Van stad naar stilte: Centraal Station – Ransdorp

Deze wandeling begon ik al eerder in het jaar en combineerde deze met een andere wandeling, maar door een enkelblessure was ik eerder gestopt. Afgelopen maand heb ik de etappe afgemaakt.

Ik begin deze wandeling bij Amsterdam centraal en loop richting Java-eiland. Een woonwijk op een schiereiland in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam.

Over de grote rode Pythonbrug richting het Flevopark, de naam van dit park ontleend aan het Flevomeer, waaruit de Zuiderzee, thans IJsselmeer, is ontstaan.

Over de Oranjesluizen gaat de wandeling verder. Deze sluizen vormen de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ en dragen bij aan het op peil houden van de waterhoogte in het Noordzeekanaal. Ze zorgen er ook voor dat er niet te veel zilt water uit het Noordzeekanaal in het IJsselmeer komt.

Langs het witte Schellingwouderkerk, uit de 17e eeuw, gaat de wandeling richting Durgerdam. Een dijkdorp in Landelijk Noord aan het IJmeer. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Tussen 1818 en 1921 maakte het deel uit van de gemeente Ransdorp, nu behoort het tot Amsterdam.

Ik loop verder naar Ransdorp. Dit dorp is vooral bekend vanwege de stompe toren van de kerk, in 1542 was het geld op, zodat het niet meer mogelijk was om de torenspits te bouwen. Ook dit dorp heeft met heeft enkele rijksmonumenten een beschermd dorpsgezicht. Ransdorp is tevens het eindpunt van de eerste etappe.