Amsterdam-Muiderpoort

De wandeling begon in Amsterdam Oost, vanaf Station Amsterdam-Muiderpoort. Het huidige station is gebouwd in 1939. Tijdens de Tweede Wereldoorlog fungeerde het als opstapplaats voor joden die vanuit het verzamelpunt Hollandsche Schouwburg naar het kamp Westerbork werden weggevoerd.

Vanaf het station liep ik langs een uit 1714 daterende Joodse begraafplaats naar het Flevopark. De naam van dit in 1928 aangelegde park is ontleend aan het Flevomeer, waaruit de Zuiderzee, thans IJsselmeer, is ontstaan.

Na het park volgt er een stukje drukke Zuiderzeeweg, helaas ontkom je daar niet aan, en loop ik over twee bruggen naar de Durgerdammerdijk. Deze dijk langs het Ijmeer blijf ik volgen tot in Durgerdam. Durgerdam is een dijkdorp en heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Tussen 1818 en 1921 maakte het deel uit van de gemeente Ransdorp, totdat die opging in de gemeente Amsterdam.

Na het dorp wandel ik richting de Bloemerdalergouw, daar begint ongeveer een half uur lang te sneeuwen en later ook flink te hagelen. Helaas geen plekje om te schuilen, dus de poncho maar aan en verder lopen richting Ransdorp. Net voordat ik het dorp bereik wordt het weer droog en begint de zon te schijnen.

Een jaar geleden liep ik ook al een klein stukje door dit dorp. Ransdorp telt enkele rijksmonumenten en heeft een beschermd dorpsgezicht. Het is vooral bekend vanwege de stompe toren van de kerk. De toren van Ransdorp is 32 meter hoog en werd gebouwd tussen 1502 en 1542 in gotische stijl naar een ontwerp van Jan Poyt. In 1542 was het geld op, zodat het niet meer mogelijk was om de torenspits te bouwen.

Na het Ransdorp gaat de wandeling door het polderlandschap met vergezichten. Helaas krijg ik ook nu weer een korte maar hevige hagelbui over mee heen, en de net droge poncho gaat maar weer aan. Ik steek de Weersloot over en loop langs het Schellingwouderkerkje naar de imposante Oranjesluizen. De Oranjesluizen zijn een complex van schutsluizen in het IJ. Ze vormen de grens tussen het Binnen- en het Buiten-IJ en dragen bij aan het op peil houden van de waterhoogte in het Noordzeekanaal. Koning Willem III legde er op 29 april 1870 de eerste steen.

Na de sluizen loop ik via de Zuider IJdijk richting de Indische buurt. Door de zeer drukke Javastraat, de hoofdstraat in de Indische Buurt en de belangrijkste winkelstraat, loop ik terug naar station Amsterdam Muiderpoort.